Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: http://kohrongre.com.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào và lý do chúng tôi thu thập

Ý kiến

Khi khách truy cập để lại ý kiến trên trang web chúng tôi thu thập các dữ liệu được hiển thị trong các hình thức nhận xét, và cũng là địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là băm) có thể cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem nếu bạn đang sử dụng nó. Chính sách bảo mật dịch vụ Gravatar có sẵn ở đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn được hiển thị cho công chúng trong bối cảnh bình luận của bạn.

Truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh với dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) bao gồm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Các mẫu liên hệ

Cookie

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi bạn có thể lựa chọn để lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những tiện lợi của bạn để bạn không cần phải điền vào các chi tiết của bạn một lần nữa khi bạn để lại một bình luận. Những cookie này sẽ kéo trong một năm.

Nếu bạn truy cập vào trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn màn hình hiển thị của bạn. Đăng nhập cookie kéo trong hai ngày, và tùy chọn màn hình cookie cuối cùng trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ ra ID của bài viết bạn vừa sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách chính xác giống như khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Analytics

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với

Chúng tôi giữ lại dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, nhận xét và siêu dữ liệu của nó được lưu giữ vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận ra và chấp nhận bất kỳ ý kiến theo dõi tự động thay vì giữ chúng trong một hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền nào bạn có trên dữ liệu của mình

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này, hoặc có ý kiến trái, bạn có thể yêu cầu để nhận được một tập tin xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ Giữ cho mục đích quản trị, Pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Chúng tôi có những thủ tục vi phạm dữ liệu nào

Những gì bên thứ ba chúng tôi nhận được dữ liệu từ

Những gì tự động ra quyết định và/hoặc hồ sơ chúng tôi làm với dữ liệu người dùng

Các yêu cầu công bố quy định


Chính sách bảo mật cho ứng dụng Android: Koh Rong Real Estate | Kohrongre.com

 

[Koh Rong Real Estate| Kohrongre.com] app as a Free app. This SERVICE is provided by Beyond Pro by Beyond Group at no cost and is intended for use as is.

Compare listings

Compare